Συμβουλευτική

Τα στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας και οι ενδείξεις ώστε να αναζητήσουν έγκαιρα βοήθεια οι γονείς από τους ειδικούς:

Έως 12 μηνών

1) καταλαβαίνει απλές οδηγίες ή εντολές
2) λέει ‘’μαμά’’, ‘’μπαμπά’’
3) Ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του

Έως 18 μηνών

1) καταλαβαίνει απλές οδηγίες και προτάσεις
2) ονομάζει οικεία αντικείμενα
3) εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του
Αναζήτηση βοήθειας: Αν το παιδί σταματήσει να μιλάει ή αν η ομιλία του παραμένει στάσιμη ή παρουσιάζει ενδείξεις ότι χειροτερεύει.

Έως 2 χρονών

1) καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες
2) λέει το όνομά του, χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις
Αναζήτηση βοήθειας: Αν το λεξιλόγιό του εκτός από μαμά και μπαμπά διαθέτει ελάχιστες λέξεις. Αν η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη. Αν δεν συνδυάζει 2 λέξεις για να σχηματίσει σύντομες φράσεις και προτάσεις.

Έως 3 χρονών

1) καταλαβαίνει απλές ιστορίες
2) χρησιμοποιεί προτάσεις
3) κάνει ερωτήσεις
4) χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις
Αναζήτηση βοήθειας: Αν η ομιλία παραμένει δυσκατάληπτη. Χρησιμοποιεί μόνο λίγα ρήματα ή και καθόλου άρθρα ή επίθετα. Δεν χρησιμοποιεί πληθυντικό. Δεν κάνει απλές προτάσεις.

Έως 4 χρονών

1) καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες
2) λέει το όνομά του, χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις
Αναζήτηση βοήθειας: Αν το λεξιλόγιό του εκτός από μαμά και μπαμπά διαθέτει ελάχιστες λέξεις. Αν η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη. Αν δεν συνδυάζει 2 λέξεις για να σχηματίσει σύντομες φράσεις και προτάσεις.

Κέντρο Λογοθεραπείας “Ανέλιξη”

Ανάπτυξη – Επικοινωνία – Μάθηση