Υπηρεσίες

Αφασία Ενηλίκων

Τι είναι Αφασία Αφασία είναι η προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ικανότητας για ομιλία, ακολουθούμενη – όχι πάντα – από διαταραχή της ικανότητας για κατανόηση

Περισσότερα »

Διαταραχές Ροής Ομιλίας

Τραυλισμός Τι είναι ο Τραυλισμός Ο λόγος ενός ατόμου που εμφανίζει τραυλισμό χαρακτηρίζεται από συχνές επαναλήψεις ή επιμηκύνσεις ήχων ή συλλαβών ή λέξεων ή συχνών

Περισσότερα »

Δυσαρθρία

Ορισμός Δυσαρθρία είναι η ελλιπή ικανότητα κινητικής εκτέλεσης της ομιλίας εξ αιτίας αδυναμίας, πάρεσης ή παράλυσης των μυών του στοματικού μηχανισμού. Η διαταραχή εμφανίζεται σε

Περισσότερα »

Δυσκολίες Άρθρωσης

Δυσκολίες Άρθρωσης εμφανίζονται στην προσχολική ηλικία, όπου το παιδί αδυνατεί να εκφέρει σωστά μεμονωμένους κάποιους ήχους όπως Ρ, Σ, Θ, Δ, Ξ, Ψ. Συχνά οι

Περισσότερα »

Δυσλεξία

Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη μαθησιακή δυσκολία γιατί περιλαμβάνει στοιχεία απ’ όλες τις μορφές των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Η δυσλεξία εμφανίζεται σε όλους τους τομείς

Περισσότερα »

Δυσπραξία

Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία Αδυναμία εκούσιας οργάνωσης και εκτέλεσης αρθρωτικών κινήσεων ενώ οι μύες του αρθρωτικού μηχανισμού δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη διαταραχή.   Αναπτυξιακή Πρόσωπο – Στοματική

Περισσότερα »

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται: Αφασία, δυσφασία, εξελικτική δυσφασία, εξελικτική γλωσσική διαταραχή, ειδική εξελικτική γλωσσική διαταραχή. Χαρακτηριστικά παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Ελλείψεις στην έκφραση και

Περισσότερα »

Μαθησιακές Δυσκολίες

Σύμφωνα με τον ορισμό που είναι περισσότερο αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα σήμερα, ‘’οι μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες’’

Περισσότερα »

Προβλήματα Ακοής

Παράγοντες που μπορεί να επηρεαστεί η ακοή Η ακοή του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως: κληρονομικότητα ή επιπλοκές πριν, μετά ή κατά

Περισσότερα »

Σχιστίες

Συχνότητα και αιτιολογία Οι σχιστίες αποτελούν συχνές μορφές δυσπλασίας (1 παιδί κάθε 650 γεννήσεις) που εκδηλώνονται στα χείλη, την υπερώα (ουρανίσκος) ή και στα δύο

Περισσότερα »

Φωνολογική Διαταραχή

Ορισμός Αποτυχία στη χρήση αναπτυξιακά αναμενόμενων ήχων της ομιλίας όπως λάθη στην παραγωγή, τη χρήση, την έκφραση ή την οργάνωση του ήχου (φωνήματος), αντικαταστάσεις ή

Περισσότερα »

Κέντρο Λογοθεραπείας “Ανέλιξη”

Ανάπτυξη – Επικοινωνία – Μάθηση