Αφασία Ενηλίκων

Τι είναι Αφασία

Αφασία είναι η προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ικανότητας για ομιλία, ακολουθούμενη – όχι πάντα – από διαταραχή της ικανότητας για κατανόηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να επέλθει κατόπιν δυσλειτουργίας των αντίστοιχων κέντρων του εγκεφάλου.

Η σοβαρότητα της ασθένειας και οι επιπτώσεις της στην επικοινωνία, διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Οι πιθανότητες αποκατάστασης αυξάνονται με την άμεση παρέμβαση των ειδικών.

 

Προέρχεται από:

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Άλλες νευρολογικής φύσης παθήσεις

 

Δυσκολίες σε:

Έκφραση (λεξιλόγιο, συντακτικό, γραμματική)

Φώνηση

Κατανόηση του προφορικού ή και του γραπτού λόγου

Κινητικότητα

Αισθήσεις (όραση, αφή, γεύση)

Σίτιση και πόση

Ψυχολογική κατάσταση

Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής