Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα είναι μία διαταραχή που συνήθως πρωτοεμφανίζεται στη νηπιακή ηλικία, έχει τη μέγιστη ένταση κατά τη σχολική ηλικία και σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.

 

Χαρακτηριστικά παιδιών με Ελλειμματική προσοχή – Διάσπαση

Ο μαθητής δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη λεπτομέρεια και κάνει λάθη απροσεξίας

Διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα

Φαίνεται να μην ακούει.

Έχει περιορισμένο εύρος προσοχής κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και εργασιών

Δυσκολεύεται στην ολοκλήρωση εργασιών

Αποφεύγει ή εκφράζει δυσαρέσκεια για εργασίες που απαιτούν προσοχή

Δυσκολεύεται στην οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων.

Χάνει ή ξεχνάει πολύ συχνά βιβλία, εργασίες, στυλό κ.τ.λ.

 

Υπερκινητικότητα

Χαρακτηριστικά παιδιών με υπερκινητικότητα

Ο μαθητής κινείται νευρικά ή στριφογυρίζει στη θέση του

Φεύγει συχνά από το θρανίο του

Τρέχει ή σκαρφαλώνει υπερβολικά

Βρίσκεται συνέχεια ‘’εν κινήσει’’ ή έχει την τάση για συνεχή δράση

Φλυαρεί