Δυσαρθρία

Ορισμός

Δυσαρθρία είναι η ελλιπή ικανότητα κινητικής εκτέλεσης της ομιλίας εξ αιτίας αδυναμίας, πάρεσης ή παράλυσης των μυών του στοματικού μηχανισμού. Η διαταραχή εμφανίζεται σε ένα ή περισσότερα πεδία όπως αναπνοή, αντήχηση, φώνηση, άρθρωση και προσωδία.

 

Αξιολόγηση Δυσαρθρίας

Αναπνοή

Πρότυπο

Έλεγχος

Ζωτική χωρητικότητα

Αναλογία εκπνοής – εκπνοής

Φωνή

Ποιότητα

Βασική συχνότητα

Δυναμική – εύρος

Ένταση

Προσωδία – Αντήχηση

Ρινικότητα

Μελωδικότητα

Τονισμός

Άρθρωση

Φωνολογική εκτίμηση

Ταχύτητα

Κινητικότητα Γνάθου–Χειλιών – Γλώσσας – Προσώπου

Αισθητικο–κινητική εκτίμηση του στοματικού μηχανισμού

Αισθητικο–κινητική εκτίμηση του προσώπου