Δυσκολίες Άρθρωσης

Δυσκολίες Άρθρωσης εμφανίζονται στην προσχολική ηλικία, όπου το παιδί αδυνατεί να εκφέρει σωστά μεμονωμένους κάποιους ήχους όπως Ρ, Σ, Θ, Δ, Ξ, Ψ. Συχνά οι διαταραχές άρθρωσης δεν συνοδεύονται από άλλες διαταραχές, αρκετές φορές όμως συνοδεύονται από:

Δομικές ανωμαλίες (π.χ. σχιστίες)

Ορθοδοντικές ανωμαλίες

Νευρολογικές ανωμαλίες

 

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

Πρέπει να ανησυχήσουμε όταν το παιδί εξακολουθεί να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά στην ομιλία του κάποιους φθόγγους (φωνήματα) μέχρι τα 4 έτη. Ο γονιός θα πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό.