Δυσπραξία

Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία

Αδυναμία εκούσιας οργάνωσης και εκτέλεσης αρθρωτικών κινήσεων ενώ οι μύες του αρθρωτικού μηχανισμού δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη διαταραχή.

 

Αναπτυξιακή Πρόσωπο – Στοματική Δυσπραξία

Αναφέρεται σε αδυναμία εκούσιας οργάνωσης των κινήσεων του λάρυγγα, της γλώσσας, των παρεών και των χειλιών ΕΝΩ υπάρχει φυσιολογική ακούσια κίνηση (αυτοματοποιημένη κίνηση), δηλαδή εμφανίζεται ως διαταραχή οργάνωσης μη – λεκτικών ενεργειών (σίτιση, έκφραση προσώπου). Συνυπάρχει συχνά μαζί με την λεκτική δυσπραξία.

 

Χαρακτηριστικά Δυσπραξίας

Μειωμένο ρεπερτόριο φωνηέντων (παραμόρφωση)

Αστάθεια των αρθρωτικών λαθών

Μεγαλύτερη δυσκολία σε ελεύθερη αφήγηση

Διαταραχή σε ταχύτητα και ακρίβεια της διαδοχοκίνησης συλλαβών

Διαταραχές στην προσωδία

Υπερβολική προσπάθεια των αρθρωτών

Έντονη συμπεριφορά στην ομιλία δοκιμάζοντας και διορθώνοντας (‘’trial & error’’)

Κατάρρευση στην προσπάθεια ομιλίας (‘’break down’’)

Συνοδεύεται συχνά από προσωπο – στοματική δυσπραξία

Μειωμένη καταληπτότητα

Αργοπορημένο ξεκίνημα της γλωσσικής ανάπτυξης

Περιορισμένο ψέλλισμα / βάβισμα σε βρεφική ηλικία

Περιορισμένο ρεπερτόριο φθόγγων

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή