Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται: Αφασία, δυσφασία, εξελικτική δυσφασία, εξελικτική γλωσσική διαταραχή, ειδική εξελικτική γλωσσική διαταραχή.

Χαρακτηριστικά παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Ελλείψεις στην έκφραση και στην κατανόηση του λόγου

Φτωχό λεξιλόγιο, ελλείψεις στο συντακτικό και στη γραμματική

Δυσκολία στην απομνημόνευση και στην ανάκληση

Δυσκολία στην πρόσληψη και στην καταγραφή της γλώσσας

Δυσκολία στην κατανόηση χωροχρονικών εννοιών

Δυσκολία στην αλληλουχία

Δυσκολία στην κατανόηση μέσης και παθητικής φωνής

Δυσκολία στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, μεταφορικών και αλληγορικών εκφραστικών σχημάτων

Δυσκολία στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων

Η αδυναμία των παιδιών με ειδική γλωσσική διαταραχή να προσδιορίσουν το πρόβλημα, να επινοήσουν εναλλακτικές στρατηγικές και να αξιολογήσουν την έκβασή τους, έχει ως συνέπεια να καταφεύγουν συχνά σε παρορμητικές λύσεις, όπως σωματική επιθετικότητα, κοινωνική απόσυρση κ.α.

Η έγκαιρη παρέμβαση στις γλωσσικές δυσλειτουργίες βελτιώνει θεαματικά την προφορική έκφραση, τις σχολικές επιδόσεις (γραφή, ανάγνωση, ορθογραφία) αλλά και τη συμπεριφορά.