Σχιστίες

Συχνότητα και αιτιολογία

Οι σχιστίες αποτελούν συχνές μορφές δυσπλασίας (1 παιδί κάθε 650 γεννήσεις) που εκδηλώνονται στα χείλη, την υπερώα (ουρανίσκος) ή και στα δύο και οφείλονται στην ελλιπή ανάπτυξη και συνένωσή τους κατά την εμβρυική περίοδο.

 

Διαταραχές

Οι σχιστίες έχουν άμεσο αντίκτυπο:

στην άρθρωση, με σοβαρές επιπτώσεις στη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών, αν και σε ένα μικρό ποσοστό η ομιλία εξελίσσεται σωστά χωρίς παρέμβαση.

στη χροιά της φωνής, με έντονη ρινολαλία (μιλάει από τη μύτη) λόγω μη λειτουργίας του υπεριοφαρυγγικού σφιγκτήρα.

στην ακοή, με επαναλαμβανόμενες ωτίτιδες. Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ομιλία, όταν η ακουστική απώλεια είναι χρόνια ή εμφανίζεται και στα δύο αυτιά.

στη ρόφηση των βρεφών (κίνηση θηλασμού)

στη μάσηση και κατάποση

στην οδοντοφυΐα (οδοντικές διαταραχές).

 

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή

Ο Λογοθεραπευτής υποστηρίζει τους γονείς από τις πρώτες μέρες σε διάφορα πρακτικά θέματα που προκύπτουν, όπως π.χ. διάφορες τεχνικές ρόφησης του γάλακτος στα βρέφη, μιας και αδυνατούν να θηλάσουν. Στους μετέπειτα μήνες παρεμβαίνει καθοριστικά στα στάδια εξέλιξης φωνής, λόγου και ομιλίας.

Ο Λογοθεραπευτής θα προτείνει συστηματική παρακολούθηση του παιδιού και θα το εντάξει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα.